დამკვეთი - სს „ვისოლ პეტროლიუმ ჯორჯია“ - ავტოგასამართი სადგურები (რეკონსტრუქცია- რეაბილიტაცია)

დამკვეთი - სს „ვისოლ პეტროლიუმ ჯორჯია“ - შპს „ველაჯიო“- საზოგადოებრივი დანიშნულების ობიექტი - „სმარტი“ კინოთეატრით ქ. ფოთში (კაპიტალური მშენებლობა)

დამკვეთი -აშშ საელჩო საქართველოში - ზედამხედველი - აშშ არმიის საინჟინრო კორპუსი - კონტრაქტორი SKE Group Romania SRL - კატერშემკეთებელი ქარხნის მშენებლობა ქ. ფოთში (კაპიტალური მშენებლობა)

დამკვეთი - სს „სილქნეტი“ - (რეკონსტრუქცია- რეაბილიტაცია)

დამკვეთი - UNDP გაეროს განვითარების პროგრამა - იურიდიული კონსულტაციის ცენტრის ოფისი დაბა მესტიაში (რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაცია)

03

04

05

DSC_0140

DSC_0494

Фото1204

Фото1289

Фото1348

Фото1466