დამკვეთი – სს „ვისოლ პეტროლიუმ ჯორჯია“ – შპს „ველაჯიო“- საზოგადოებრივი დანიშნულების ობიექტი – „სმარტი“ კინოთეატრით ქ. ფოთში (კაპიტალური მშენებლობა)