დამკვეთი – UNDP გაეროს განვითარების პროგრამა – იურიდიული კონსულტაციის ცენტრის ოფისი დაბა მესტიაში (რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაცია)