დამკვეთი – სს „სილქნეტი“ – (რეკონსტრუქცია- რეაბილიტაცია)