დამკვეთი -აშშ საელჩო საქართველოში – ზედამხედველი – აშშ არმიის საინჟინრო კორპუსი – კონტრაქტორი SKE Group Romania SRL – კატერშემკეთებელი ქარხნის მშენებლობა ქ. ფოთში (კაპიტალური მშენებლობა)

03

04

05

06

021

DSC_0048

DSC_0050

DSC_0052

DSC_0054

DSC_0056

DSC_0061

DSC_0067

DSC_0070

DSC_0071

DSC_0075

DSC_0077

DSC_0078

DSC_0084

DSC_0086

DSC_0087

DSC_0088

DSC_0089

DSC_0090

DSC_0095

DSC_0096

DSC_0097

DSC_0099

DSC_0101

DSC_0102

DSC_0103

DSC_0104

DSC_0106

DSC_0107

DSC_0110

DSC_0111

DSC_0120

DSC_0121

DSC_0122

DSC_0123

DSC_0124

DSC_0125

DSC_0127

DSC_0128

DSC_0129

DSC_0130

DSC_0132

DSC_0133

DSC_0134

DSC_0138

DSC_0139

DSC_0140

DSC_0141

DSC_0145

DSC_0146

DSC_0152

DSC_0153

DSC_0154

DSC_0155

DSC_0156

DSC_0157

DSC_0158

DSC_0159

DSC_0160

DSC_0161

DSC_0162

DSC_0163

DSC_0167

DSC_0168

DSC_0173

DSC_0174

DSC_0175

DSC_0176

DSC_0177

DSC_0178

DSC_0179

DSC_0180

DSC_0181

DSC_0184

DSC_0185

DSC_0186

DSC_0187

DSC_0188

DSC_0190

DSC_0191

DSC_0210

DSC_0213

DSC_0214

DSC_0216

DSC_0218

DSC_0219

DSC_0220

DSC_0222

DSC_0223

DSC_0224

DSC_0225

DSC_0226

DSC_0227

DSC_0228

DSC_0229

DSC_0230

DSC_0231

DSC_0232

DSC_0233

DSC_0234

DSC_0235

DSC_0249

DSC_0250

DSC_0251

DSC_0271

DSC_0272

DSC_0273

DSC_0274

DSC_0275

DSC_0276

DSC_0277

DSC_0278

DSC_0279

DSC_0280

DSC_0283

DSC_0284

DSC_0285

DSC_0286

DSC_0287

DSC_0288

DSC_0289

DSC_0290

DSC_0291

DSC_0293

DSC_0294

DSC_0295

DSC_0296

DSC_0297

DSC_0298

DSC_0299

DSC_0300

DSC_0301

DSC_0302

DSC_0303

DSC_0304

DSC_0305

DSC_0306

DSC_0307